Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Realizacija projekta “Jedan slatkiš – jedno dijete”

Vrijedni članovi Vijeća učenika Škole, tokom decembra mjeseca su prikupljali sredstva za realizaciju projekta “Jedan slatkiš, jedno dijete“. Uspješna realizacija prividena kraju dana 28.12.2017.godine svečanom podjelom 273 paketića malim korisnicima Centra za socijalni rad, učenicima OŠ “Safvet-beg Bašagić, polaznicima obdaništa “Umihana Čuvidina“. Uspjeh projekta se ogleda i u tome da ove godine se VU Škole nalazi među onima u vrhu prema prikupljenim sredstvim za realizaciju navedenog projekta na nivou BiH.