Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Rudarsko-geološka tehnička škola

Rudarsko-geološka tehnička škola

Trajanje školovanja: 4 godine

Tip škole: Tehnička škola

Zvanje: Rudarski tehničar