Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Kontakt:

Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza

ul. Šehidska br. 34, 71370 Breza

Direktorica: +387 32 465 306

Sekretarica: +387 32 465 299

Fax: +387 32 465 299

Pedagoška služba: +387 32 465 305

E-mail: mssbreza@yahoo.com | info@mssbreza.com

WEB: mssbreza.com