Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Zgrada Škole je  izgrađena  sredstvima  Rudnika mrkog uglja „Breza” za potrebe odgoja i obrazovanja učenika sa područja općine.

Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” u Brezi, ranije Gimnazija “Hasan Brkić”, osnovana rješenjem skupštine općine Breza broj: 01-1672/3 od 31.08.1971. godine, koja se 1978. godine integriše sa Školom učenika u privredi iz Breze i transformiše u Srednjoškolski centar Breza koji u svom sastavu imala slijedeće vrste škola:

 • gimnazija (gasi se 1983. godine)
 • mašinska tehnička škola (gasi se 1984. godine)
 • tekstilna i građevinska škola (gasi se 1980. godine)

Od perioda transformacije do danas  u sklopu Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar” postojale su slijedeće škole:

 • elektrotehnička škola,  stručno zvanje: elektrotehničar energetike
 • elektrotehnička stručna škola,  zanimanja: elektromehaničar i elektroenergetičar
 • mašinska stručna škola,  zanimanja: bravar, zavarivač, plinski i vodoinstalater
 • rudarsko-geološka tehnička škola,  stručno zvanje: rudarski tehničar
 • rudarsko-geološka stručna škola,  zanimanje: rudar podzemne eksploatacije
 • gimnazija

U školskoj 2017/2018. godini u sastavu MSŠ  “Mehmedalija Mak Dizdar” postoje sljedeće škole:

 • elektrotehnička škola,  stručno zvanje: elektrotehničar energetike
 • mašinska stručna škola,  zanimanje: plinski i vodoinstalater
 • rudarsko-geološka tehnička škola,  stručno zvanje: rudarski tehničar
 • stručna škola uslužnih djelatnosti,  zanimanje: frizer-vlasuljar
 • ekonomska škola,  stručno zvanje: ekonomski tehničar

U školskoj zgradi (na drugom spratu) su kabineti za izvođenje nastave iz općeobrazovnih predmeta, dok su u zgradi radionica, pored radionica praktične nastave, opremljeni i kabineti za izvođenje nastave iz predmeta stručno-teoretske nastave elektrotehničke škole, rudarsko-geološke tehničke škole  i mašinske stručne škole.

U posebnom objektu (mala školska zgrada) je opremljena učionica za izvođenje stručno-teoretske nastave za ekonomsku školu. U istom objektu se nalaze i učionica za nastavu engleskog jezika kao i školska biblioteka i novo otvorena školska čitaonica.

Nastava iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja odvija se u školskoj Sali za tjelesni i zdravstveni odgoj, na kojoj je završena I faza rekonstrukcije.