Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

 

Menadžment škole:

Indira Likić, direktorica

Berma Huseljić, pomoćnica direktorice

Aida Frljak, pedagogica


Azra Kovačević, sekretarica

Almedina Dinarević, računovodstvo


NASTAVNO OSOBLJE

Mešić-Bulbulušić Lejla – Bosanski jezik i književnost (IN MEMORIAM)

Šuvalija Amela – Bosanski jezik i književnost

Smailbegović Alma – Bosanski jezik i književnost

Herco Mirza – Bosanski jezik i književnost

Pušina Selma – Engleski jezik

Kadrić Derviša – Engleski jezik

Softić Ismeta – Matematika

Ohran Dženana – Matematika

Buza-Mujanović Selma – Matematika

Zahirović Alma – Fizika

Alić Aida – Informatika

Begić Adin – Informatika

Žugor Tima – Hemija

Čolan Belma – Biologija/Anatomija i fiziologija/Higijena i prva pomoć

Biberović Beisa – Estetika

Devišević Edina – Ekonomska geografija

Bilinović Šemsudin – Historija

Uzunalić Dženita – Sociologija

Bukva – Omerhodžić Halida – Demokratija i ljudska prava

Memišević Majida – Psihologija

Čolan Esmina – Tjelesni i zdravstveni odgoj

Mirela Abdukić – Tjelesni i zdravstveni odgoj

Aščerija Suada – Ekonosmka grupa predmeta

Tabaković Alma – Ekonosmka grupa predmeta

Mamela Nermina – Ekonosmka grupa predmeta

Dedić Miralem – Privredno pravo

Bulbulušić Halim – Elektro grupa predmeta

Muminović Bajezid – Elektro grupa predmeta

Čosić Adisa – Rudarska grupa predmeta

Silajdžić Seid – Islamska vjeronauka

Bečirhodžić-Purković Alma – Islamska vjeronauka

Dlakić Majra – Praktilčna nastava – elektro

Smailbegović Mufida – Praktilčna nastava – frizeri

Silajdžić Medina – Praktilčna nastava – frizeri

 

OSTALI UPOSLENICI

Žalac Katica

Kovačević Aiša

Redžo Hikmeta