Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Održan stručni seminar u našoj školi

Dana 24.08.217.godine u prosotrijama Škole, odrađan stručni seminar za nastavno osoblje domaćina MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza, Gimnazije “Muhsin Rizvić“ Breza, te nastavno osoblje srednjoškolskog centra „NORD BAT 2“ Vareš. Predavači su bili stručni savjetnici Pedagoškog zavoda ZDK na temu “KOMUNIKACIJA, TIMSKI RAD I STIMULATIVNO OKRUŽENJE ZA UČENJE“.

Predavači:

Fehim Terzić, savjetnik za oblast obrazovanja,

Mirsada Čolaković ,savjetnica za oblast obrazovanja

Advija Huseinspahić, savjetnica za oblast obrazovanja