Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Posjeta ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK gospodina Mensura Sinanovića

U ponedjeljak 06.02.2017. godine, Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK gospodin Mensur Sinanović posjetio je našu školu u sklopu posjete Vlade ZDK Općini Breza.

Na sastanku su prisustovali direktori srednjih škole (Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza – direktorica Adisa Čosić, Gimnazija „Muhsin Rizvić“ – VD direktor Adin Begić), direktorice osnivnih škola (OŠ „Enver Čolaković“ – direktorica Velida Zaimović-Džafić i OŠ „Safvet-beg Bašagić“ – direktorica Sevdija Kevro), direktorica predškolske ustanove „Umihana Čuvidina“ Hamida Nuhić i predstavnici iz Općine Breza, savjetnici načelnika, Eldin Mustafić i Mirza Džambić.

Ministar je spreman za pomoć pri realizaciji prijekata za koje su sve škole i aplicirale, s tim da se moraju odrediti prioriteti prilikom realizacije projekata. Srednje škole su aplicirale i na projekat utopljavanja škola – energetska efikasnost, a pored tog projekta, škole imaju spremne projekte za rekonstrukciju sportske sale, saniranje mokrih čvorova u učeničkom dijelu, zamjenu krova na radionicama praktične nastave.

Ministar je savjetovao da bi svaka škola trebala imati što više spremnih projekata kako bi mogla aplicirati na sve javne pozive za projekte.