Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

EKONOMSKA ŠKOLA

 

Dino Kulić

Završio sam ekonomsku školu u MSŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar” u Brezi kao učenik generacije. Dobio sam full stipendiju Vlade Turske za dodiplomski studij u Ankari na Ankara Univerzitetu, Fakultetu Političkih Nauka.  

Tokom srednjoškolskog obrazovanja nailazio sam na razumijevanje upravnih organa škole, a i profesora koji su nam davali ogromnu podršku prilikom rada Vijeća učenika, što je bila meni odskočna daska u karijeri, jer kroz VU i rad u mreži Vijeća učenika Bosne i Hercegovine naučio sam mnogo i stekao značajna poznanstva.  

U međuvremenu sam magistrirao na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu, na Fakultetu za Biznis i Administraciju, smjer Menadžment. Stekao sam zvanje Magistar Menadžmenta.  

Već 2 godine i 9 mjeseci sam zaposlen u ZiraatBank BH dd Sarajevo.  

Izabran sam u Odbor Omladinske Banke – OB Breza i na taj način želim dati doprinos razvoju naše lokalne zajednice. Ovom prilikom pozivam zainteresovane da upišu Ekonomsku školu, jer ona definitivno otvara različite mogućnosti za daljnje napredovanje i usavršavanje.  

Anida Smailbegović

Srednju školu Mehmedalija Mak Dizdar, smjer Ekonomski tehničar završila sam 2009. godine odličnim uspjehom. Tokom srednjoškolskog obrazovanja upoznala sam nove prijatelje, stekla nova znanja, kako putem teorije, velikim dijelom i putem praktične nastave.

Osim redovnih časova, uvijek sam učestvovala i u vannastavnim aktivnostima koje škola pruža, kao što su literarna sekcija i sport, u kojem su najzanimljivija bila takmičenja.

Nakon srednje škole magistrirala sam na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a danas radim kao marketing asistent na RSG radiju.

Anel Rihić

Ekonomsku školu sam završio u generaciji 2004-2008. godine, stekao sam zvanje ekonomski tehničar.  Poslije završene osnovne škole nisam bio siguran koju srednju školu da izaberem, te sam posljednji dan svoju dokumentaciju predao u MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, te mogu apsolutno da kažem da se nisam pokajao.

Ekonomska škola ne samo da mi je pružila odlične temelje za Ekonomski fakultet u Sarajevu, nego mi je i pružila životne smjernice kakav čovjek želim da budem. Četiri godine koje sam proveo u srednjoj školi su mi prošle brzo. Tokom školovanja sam stekao životne prijatelje i tu ne mislim samo o školskim drugarima, već i o profesorima koji su uvijek bili naš oslonac.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, radio sam u privatnim kompanijama, a danas sam vlasnik i direktor Turističke agencije „Riho Tours d.o.o.“.  Svim budućnim srednjoškolcima bih preporučio MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ i smjer ekonomski tehničar, jer je to idealan izbor za ostvarenja svog sna.

Enes Zahirović

Zovem se Zahirović Enes po struci sam ekonomski tehničar i magistar Biljne proizvodnje- voćarstvo UNSA. Vjerujem da na prvi pogled mislite kako moje srednje obrazovanje nije u korelaciji sa visokim obrazovanjem i pitate se zašto sam nakon završene ekonomske škole umjesto Ekonomskog fakulteta, što je uvriježeno mišljenje u našem društvu, upisao Poljoprivredno-prehrambeni fakultet.

Želim da znate da sa završenom ekonomskom školom i zvanjem tehničara niste ograničeni na upis samo Ekonomskog fakulteta, ukoliko poželite da se upišete  na fakultet. Šta to znači u praksi? Odmah nakon završene srednje škole možete zasnovati radni odnos, steći iskustvo, položiti ispit za certificiranog računovođu pa čak otvoriti računovodstvenu agenciju.

Ekonomska škola je odlična predispozicija za upis bilo kojeg fakulteta, ali ću vam pojasniti vezu sa fakultetom koji sam ja završio. Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu postoji smjer Ekonomika poljoprivredno prehrambene industrije, koji za jedan od temelja ima ekonomsku grupu predmeta. Osim toga, na prvoj godini studija svi smjerovi imaju predmet matematika, što potvrđuje moju tezu da sa završenom srednjom ekonomskom školom možete upisati bilo koji fakultet.

Ovim putem zahvalio bi se nastavnom kolektivu ekonomske škole jer biću iskren, radnu etiku ponio sam upravo iz Mješovite srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“, a budućim kolegama želim mnogo sreće i uspjeha.

Selma Herco

Osnovnu školu sam završila u Ilijašu, kao Ponos generacije sa odličnim uspjehom. Nakon toga sam upisala srednju ekonomsku školu MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza. Srednju školu sam završila sa titulom „Učenik generacije“.

Odmah nakon toga nastavila sam studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, te stekla titulu Bachelor menadžmenta, a potom upisala Master studij na istom fakultetu. Danas imam zvanje Magistra menadžmenta. Magistrirala sam sa prosjekom 9,13.

MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ je ostavila na mene neizbrisiv trag. To je škola u kojoj sam stekla mnogo prijatelja, znanja bez kojeg ne bih mogla postati magistar menadžmenta. Stekla sam dobru podlogu za nastavak mog obrazovanja. Profesori su uvijek spremni pomoći. I danas sam ostala prijatelj sa svim profesorima, često se sa nekima i družim. Udata sam i majka 6-godišnje djevojčice.

Za sve mlade koji ne znaju kuda poslije osnovne škole, iz ličnog iskustva preporučila bih MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“. To je škola u kojoj mogu steći nova iskustva, pokazati svoja znanja, biti prepoznati, uključeni u različite projekte i steći kvalitetne uslove za nastavak školovanja.

Mirnas Beširević

Pozdrav budući srednjoškolci. Zovem se Mirnas Beširević i ne tako davno bio sam đak MSŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar”, završio sam Ekonomsku školu. Za taj period mog života vežu me samo lijepe uspomene od moje raje iz klupa do profesora koji su ulagali maksimalan napor da nam prenesu znanje, koje će nam, ispostavit će se kasnije, u velikoj mjeri pomoći da upišemo i završimo fakultete.

Nakon srednje škole, 2013. godine upisujem Rudarsko Geološko Građevinski fakultet u Tuzli, odsjek Geologija. Diplomirao sam 2018. godine i ubrzo nakon završetka studija pronalazim posao u svojoj struci. Zaposlen sam u našem gradu u rudniku Breza.

Za MSŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar”, kao i za profesore koji tu rade imam samo rijeci hvale, ti ljudi ulažu velike napore da našu budućnost u velikoj mjeri učine što boljom, ljepšom i prosperitetnijom.

 


ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

 

 

Adnan Alikadić

Zovem se Alikadić Adnan, rođen sam u Sarajevu 19.10.1981. godine. U Brezi sam završio Osnovnu školu „Enver Čolaković“, a potom i MSŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar”, također u Brezi. Generacija sam 1996 – 2000. u Srednjoj elektrotehničkoj školi u Brezi.

Nakon toga upisujem Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i isti završavam 2007. godine, te stičem zvanje diplomiranog inžinjera saobraćaja i komunikacija – smjer cestovni saobraćaj.

Zvanje Magistra saobraćaja i komunikacija stičem 2012. godine. Trenutno sam na III ciklusu studija – doktorskom studiju na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Oženjen sam i otac dvoje djece.

Svoje znanje iz oblasti saobraćaja konstantno usavršavam kroz razne oblike edukacije. Učesnik sam više seminara, konferencija i kongresa iz oblasti saobraćaja i cestovne infrastrukture u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Neke od dodatnih kompetencija koje sam stekao u svom dosadašnjem radu su:

  • Instruktor vožnje za B1, B, BE, C1 i C kategorije;
  • Saradnik u timu za nadvještačenje saobraćajnih nezgoda na Katedri za sigurnost u saobraćaju Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu;
  • Licencirani predavač teoretske nastave i licencirani ispitivač iz teoretskog dijela ispita u procesu osposobljavanja i provjere kandidata za upravljanje motornim vozilima;
  • Član vijeća za sigurnost cestovnog saobraćaja na području Kantona Sarajevo;
  • Član radnog tima za provođenje predavanja za kaznene bodove u MUP-u Kantona Sarajevo;
  • Vještak saobraćajne struke, podoblast cestovni saobraćaj.

Trenutno radim u JP Autoceste Federacije BiH. Preporučio bih svim učenicima koji žele dalje nastaviti svoje obrazovanje, ali i samostalno početi s radom nakon završene srednje škole, da upišu elektrotehničku školu.


RUDARSKO-GEOLOŠKA TEHNIČKA ŠKOLA

 

Namik Musa

Imam 22 godine i živim u Ilijašu. Pohađao sam Osnovnu školu „Podlugovi“, a nakon završene osnovne škole, upisao sam se u Mješovitu srednju školu „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Brezi. Pohađao sam Rudarsko-geološku tehničku školu.

Po završetku srednje škole, odlučio sam upisati Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli. Stečeno znanje u srednjoj školi je bilo jako dobra podloga za fakultet i usavršavanje znanja. Izuzetno drago mi je bilo kada na predavanju profesor govori o temama o kojima sam već stekao osnovno znanje, a za to je zaslužna srednja škola koju sam pohađao.

Trenutno sam student treće godine fakulteta na odsjeku Rudarstvo i nakon završenog studija planiram primijeniti stečeno znanje u razvoju rudarstva u Bosni i Hercegovini.

Adna Hodžić

Zovem se Adna Hodžić. Rudarsko-geološku tehničku školu pohađala sam u periodu od 2013. do 2017. godine. Ovo usmjerenje mi je bilo temelj za dalje školovanje. Po završetku srednje škole upisala sam se na Rudarsko Geološko Građevinski fakultet u Tuzli. Trenutno sam na završnoj godini studija na odsjeku Geologija.

U srednjoj školi stekla sam znanje koje mi i danas koristi na fakultetu. Upoznala sam mnogo prijatelja, a većina njih je pronašla posao u struci. Želim da se zahvalim profesorima koji su se trudili da svoje znanje prenesu nama. Svim učenicima želim mnogo uspjeha u srednjoškolskim danima, i da vaš izbor bude MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”, Rudarsko-geološka tehnička škola. Pozdrav budućim srednjoškolcima!

Nejira Kadrić

Moje ime je Nejira Kadrić. Srednju školu sam pohađala u Brezi. Moj izbor je bila  Rudarsko-geološka tehnička škola. Nakon srednjoškolskog obrazovanja u periodu 2014-2018. godine i sticanja zvanja rudarski tehničar, odlučila sam nastaviti školovanje.

Upisala sam se na odsjek Geologija, Rudarsko Geološko Građevinskog fakulteta u Tuzli. Sada  sam na trećoj godini studija, a po završetku prvog ciklusa planiram upisati master studij.

Ovaj faklutet sam upisala iz razloga što sam htjela da proširim svoje znanje koje sam stekla u srednjoj školi i budem osposobljena za rad u struci.

Željela bih da se zahvalim svim profesorima koji su se nesebično trudili da nam prenesu svoje znanje. Ova skola mi se svidjela jer mi je pružila teoretska i praktična znanja i vještine i bila sam bila upoznata sa mnogim korisnim stvarima koje su mi dotad bile nepoznanica. Naravno, ne mogu a da ne spomenem, značaj svakog odlaska na terensku nastavu, praksu, koji su mi bili veoma zanimljivi.

Budućim srednjoškolcima preporučujem Rudarsko-geološku tehničku školu.