Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Naši učenici učesnici na predavanju zvaničnika u BiH

Dana 14.05.2019. godine naši učenici su se odazvali na poziv Udruženja zvaničnika u Bosni i Hercegovini, gdje im je održano predavanje na temu Participatvni budžet u BiH, gdje su dobili priliku da iznesu svoje probleme na općini Brezi, sa nadom da će se problem riješiti uz pomoć Participatvnog budžeta.