Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

DreamSpark Premim

      Svi učenici Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza imaju mogućnost korištenja DreamSpark Premium paketa i omogućeno im je preko 190 razvojnih alata kompanije Microsoft. Osim DreamSpark Premium paketa, svi učenici mogu koristi i svoj Office365 Pro…
Read more