Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Upis vanrednih učenika u školskoj 2016-2017

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona je dana 11.10.2016. godine objavilo objedinjeni konkurs za upis vanrednih učenika u Zeničko-dobojskom kantonu u listu „Naša riječ“. Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Brezi,

O B A V J E Š T A V A

o upisu vanrednih učenika

u školskoj 2016/2017. godini

Stručno zvanje Stručno zanimanje Broj učenika
Elektrotehničar energetika * 30
Rudarski tehničar * 30
Ekonomski tehničar * 30
* Bravar 10
* Plinski i vodoinstalater 10
* elektromehaničar 10
* elektroenergetičar 10

 

Kandidati su dužni uz zahtjev za upis dostaviti:

  • Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju
  • Izvod iz matične knjige rođenih

 

Za sva stručna zvanja za koja škola obrazuje vanredne učenike mogu se vršiti prekvalifikacije kandidata koji imaju stečeno zvanje-zanimanje. Za sva stručna zvanja-zanimanja škola će organizovati instruktivnu nastavu.Prijave za upis vanrednih učenika se primaju do 26.10.2016. godine svakim radnim danom od 10 do 13 sati u prostorijama Mješovite srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza, na adresi Šehidska br. 34, 71 370 Breza.Sve informacije vezane za upis vanrednih učenika možete dobiti na sljedeće brojeve telefona:

+387 32 465 307 | +387 32 465 306 | +387 61 170 532