Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN JABUKE

SVJETSKI DAN JABUKE U petak, 19.10.2018.godine, učenici MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza su obilježili Svjetski dan jabuke (20.10.2018). Vijeće učenika Škole su u toku sedmice organizovali branje jabuka na plantaži „Baš Bašća“ Breza . Jabuke sa porukama zdravih životnih navika…
Read more