Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Rang lista prijavljenih kandidata po raspisanom konkursu za školsku 2018-2019. godinu

Rang listu prijavljenih kandidata po raspisanom konkursu možete pogledati na linkovima ispod po predmetima:

 

Anatomija

Biologija

Bosanski-izmjena-23-08-2018

Demokratija

Engleski

Estetika

Hemija

Higijena i prva pomoć

Informatika-izmjena-23-08-2018

Islamska-vjeronauka-ispravka-28-08-2018

Katolicki vjeronauk

Matematika

Odrzavanje higijene

Praksa ekonomska

Praksa elektro

Praksa frizeri

Praksa plinci

Praksa rudaska

Privredno pravo

Psihologija

Sociologija

Strucni elektro

Strucni rudarska

Tjelesni-izmjena-23-08-2018

 


 

OBAVJEŠTENJE

Ukoliko imate primjedbe vezano za bodovanje prijavljenih kandidata,

možete se obratiti Komisiji koja će biti u školi u

četvrtak (23.08.2018.) i petak (24.08.2018.) od 09 do 12 sati.