Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

IZVJEŠTAJ SA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ MATEMATIKE ODRŽANOG 08.02.2018. godine

 

IZVJEŠTAJ SA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ MATEMATIKE, ODRŽANOG 08.02.2018.godine.

 

Takmičenju su pristupili sljedeći učenici:

 1. Čosić Lejla I-2
 2. Solak Erma I-2
 3. Muratović Amina I-2
 4. Kulić Mirha I-2
 5. Kamenica Lejla I-6
 6. Dilberović Tarik I-6
 7. Ćebo Kenan I-e1
 8. Sjerotanović Dženan I-e1
 9. Nefić Omar I-e1
 10. Dinarević Nejra I-2
 11. Mušanović Amir I-e1
 12. Likić Amila I-2
 13. Huskić Almaida I-2
 14. Pajt Indira I-2
 15. Sačinović Adna I-2
 16. Osmanović Emir I-e1
 17. Miočević Ivana II-e1
 18. Trakić Edin II-e1
 19. Solak Namira II-2
 20. Salkić Dženana II-2
 21. Čučuković Nejra III-e2
 22. Memić Amila ¸ III-2
 23. Zubača Edin IV-e1
 24. Telalović Emina IV-2

 

Ostvareni su sljedeći rezultati:

I-Razredi I mjesto – Salčinović Adna

II mjesto  -Sjerotanović Dženan

-Dinarević Nejra

-Osmanović Emir

III mjesto – Muratović Amina

-Nefić Omar

-Pajt Indira

II-Razredi, I mjesto -Miočević ivana

II mjesto -Solak Namira

III mjesto -Salkić Dženana

III Razredi, I mjesto -Čučuković Nejra

IV razredi I mjesto -Telalović Emina

 

Prvoplasirani učenici će predstavljati školu na Kantonalnom takmičenju iz matematike koje će biti održano 10.03.2018.godine u Maglaju.

Nastavnik: Softić Ismeta