Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Preliminarne rang liste po raspisanom konkursu za upražnjena radna mjesta u školskoj 2022-2023 godini

Preliminarne rang liste po raspisanom konkursu za upražnjena radna mjesta u školskoj 2022-2023 godini

Napomena: Prigovore/žalbe na bodovne liste kandidati mogu podnijeti: 

– pismeno, putem email-a: info@mssbreza.com, najkasnije do ponedjeljka, 8.8. 2022. do 12.00 sati, ili

– lično, u prostorijama skole, u utorak, 9.8. 2022. u terminu od 10.00 do 12.00 sati.

Prigovore/žalbe poslane naknadno, komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Komisija za bodovanje

MSS “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza

 

Anatomija i fiziologija čovjeka 22-23 Bosanski jezik 22-23 rangirani DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA 22-23 Domar 22-23 Ekonomika i organizacija poslovanja 22-23 hemija novo 22-23 Higijena i prva pomoć 22-23 INFORMATIKA 22-23 PEDAGOG 22-23 PRAKSA ELEKTRO 22-23 Praktična nastava-frizeri 22-23 Radnik na održavanju higijene 22-23 SOCIOLOGIJA 22-23 STUČNI ELEKTRO 22-23 Tehnologija materijala novo 22-23 Tehnologija sa poznavanjem robe novo 22-23 Tehnologija zanimanja novo 22-23