Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Elektrotehnička škola – Obilježavanje 40 godina mature

Dana 10.06.2022. godine, našu školu su posjetili bivši učenici elektrotehničke škole kako bi obilježili 40 godina mature. Zajedno sa našom direktoricom su posjetili školske prostorije i prisjetili se svojih đačkih dana. #mssbreza #matura #40godina