Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Raspored i termini polaganja maturskih/završnih ispita u školskoj 2019/2020. godini

Raspored i termini polaganja maturskih/završnih ispita u školskoj 2019/2020. godini

 

Ekonomska škola (PDF)

MATURA EKŠ

 

Elektrotehnička škola (PDF)

MATURA ETŠ

 

Rudarsko-geološka tehnička škola (PDF)

MATURA RGT

 

Mašinska stručna škola – plinski i vodoinstalater (PDF)

MATURE MSŠ

 

Stručna škola uslužnih djelatnosti – frizer-vlasuljar (PDF)

MATURE SŠUD