Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Dokumenti potrebni za upis

Potrebni dokumenti za upis u našu školu


Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih,
  2. Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
  3. Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu,
  4. Ljekarsko uvjerenje,
  5. Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

 

 


ZAHTJEVI ZA UPIS (Školska 2020/2021. godina)

ZAHTJEV za upis u Elektrotehničku školu

ZAHTJEV za upis u Ekonomsku školu

ZAHTJEV za upis u Rudarsko-geološku tehničku školu

ZAHTJEV za upis u Mašinsku stručnu školu

ZAHTJEV za upis u frizersku školu