Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Zaposlenici

 

Menadžment škole:

Adisa Čosić, direktorica

Dragana Gutić, pomoćnica direktorice

Aida Arnautović, pedagogica


Azra Kovačević, sekretarica

Almedina Dinarević, računovodstvo


NASTAVNO OSOBLJE