Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

 

Menadžment škole:

Indira Likić, direktorica

Mirela Abdukić, pomoćnica direktorice

Aida Arnautović, pedagogica


Azra Kovačević, sekretarica

Almedina Dinarević, računovodstvo


NASTAVNO OSOBLJE

Mešić-Bulbulušić Lejla – Bosanski jezik i književnost (IN MEMORIAM)

Šuvalija Amela – Bosanski jezik i književnost

Kadrić Mirnesa – Bosanski jezik i književnost

Herco Mirza – Bosanski jezik i književnost

Škrgić Armin – Bosanski jezik i književnost

Pušina Selma – Engleski jezik

Memić Nejra – Engleski jezik

Kadrić Derviša – Engleski jezik

Softić Ismeta – Matematika

Ohran Dženana – Matematika

Buza-Mujanović Selma – Matematika

Zahirović Alma – Fizika

Hodžić Amra – Informatika

Begić Adin – Informatika

Muhović Halil – Hemija i stručni predmeti frizerske struke

Žugor Tima – Hemija

Čolan Belma – Biologija/Anatomija i fiziologija/Higijena i prva pomoć

Biberović Beisa – Estetika

Devišević Edina – Ekonomska geografija

Bilinović Šemsudin – Historija

Alibegović Alma – Sociologija

Bukva – Omerhodžić Halida – Demokratija i ljudska prava

Memišević Majida – Psihologija

Čolan Esmina – Tjelesni i zdravstveni odgoj

Zelenturović Eldar – Tjelesni i zdravstveni odgoj

Pašalić Elma – Tjelesni jezik i književnost

Aščerija Suada – Ekonosmka grupa repdmeta

Tabaković Alma – Ekonosmka grupa repdmeta

Mamela Nermina – Ekonosmka grupa repdmeta

Dedić Miralem – Privredno pravo

Bulbulušić Halim – Elektro grupa predmeta

Muminović Bajezid – Elektro grupa predmeta

Likić Midhat – Rudarska grupa predmeta

Čosić Adisa – Rudarska grupa predmeta

Velić Abaz – Rudarska grupa predmeta

Silajdžić Seid – Islamska vjeronauka

Bečirhodžić-Purković Alma – Islamska vjeronauka

Avdukić Amna – Islamska vjeronauka

Kovačević Džemal – Praktilčna nastava – elektro

Smailbegović Mufida – Praktilčna nastava – frizeri

Silajdžić Medina – Praktilčna nastava – frizeri

 

OSTALI UPOSLENICI

Žalac Katica

Jusić Kasema

Šahić Nasiha

Kovačević Aiša

Redžo Hikmeta

Buljeteović Avdija