Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

IZVJEŠTAJ SA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ FIZIKE

IZVJEŠTAJ SA ŠKOLSKOG TAKMIČENJA IZ FIZIKE

Školsko takmičenje iz Fizike je održano 19.02.2018.godine od 12,30h do 13,30h.

Učestvovali su sljedeći učenici:

Ćebo Kenan I –e1
Čelik Almin I –e1
Kovačević Ahmed I –e1
Mušanović Amir I –e1
Nefić Omar I –e1
Osmanović Emir I –e1
Sjerotanović Dženan I –e1
Huskić Almaida I-2
Likić Amila I-2
Trebo Nejira I-2
Likić Nejira I-2
Dilberović Tarik I-6
Trakić Edin II-e1
Miočević Ivana II-e1

 

Postignuti su sljedeći rezultati:

I razred

1.Ahmed Kovačević

2.Ćebo Kenan

3.Čelik Almin

 

II razred

1.Miočević Ivana

2.Trakić Edin

 

 

Nastavnik:Zahirović Alma

 

Čestitamo najuspješnijim!!!