Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Ogledni čas iz informatike

U srijedu, 21.02.2018. godine, nastavnik Adin Begić je održao ogledni čas iz predmeta Informatika za učenike I-e1 razreda Elektrotehničke škole. Tema je programiranje i rješavanje zadataka u programskom jeziku C++.